kontakt

sonjalebos@gmail.com http://www.hr.boell.org/ http://www.improspekcije.com

res urbanae 2013

U sklopu projekta res urbanae u 2013.godini održana su tri okrugla stola, na kojima su sudjelovali stručnjaci, građani i akteri priče o ispražnjenim poslovnim lokalima.  Cilj serije okruglih stolova organiziranih u sklopu projekta Res Urbanae je preispitivanje rezultata kulturno-antropološkog istraživanja fenomena masovnog odumiranja uličnih poslovnih lokala šireg zagrebačkog centra* iz različitih disciplinarnih i transdisciplinarnih perspekiva. … Nastavi čitati